top of page
Allos Omsorg

ALLOS OMSORG

Allos Omsorg hjelper mennesker med sammensatte bistandsbehov og utagerende adferd.

Vi tilbyr tjenester innen omsorg, miljøarbeid og miljøhandling. Allos Omsorg tilpasser behandlingen til hver enkelt pasient, fordi vi tror på at alle mennesker har ulike behov. Hos oss får alle pasienter en pasientansvarlig behandler og en spesialist, som følger pasienten gjennom hele behandlingen.

Er du ansvarlig for oppfølging av mennesker med behov for behandling av sammensatte lidelser?

Ta kontakt med oss for mer info om hva Allos Omsorkan tilby. 

Bruk vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt. Eller så kan du kontakte

grunnlegger, Christer, direkte på christer@allosstiftelsen.no eller på telefon

Allos Omsorg er til for

Vi hjelper mennesker med sammensatte bistandsbehov og utagerende adferd. Det kan dreie seg om både avhengighet og rus, psykiske lidelser eller traumer og medfødte lidelser. Vi har spesialistkompetanse som inkluderer psykiater og psykologspesialister.

 

Allos Stiftelsen er lokalisert i Midt-Norge, men har et landsdekkende tilbud. Vi samarbeider med en rekke kommuner.

 

Allos Omsorg tilbyr

Våre tjenester er spesialtilpasset hver enkelt pasient, fordi vi mener at alle mennesker har ulike behov. I Allos Omsorg jobber vi tverrfaglig i team med spesialister, sykepleiere, helsefagarbeidere og miljøarbeidere, og skreddersyr et godt behandlingstilbud til hver enkelt pasient.

Allos sørger for

 

Samsvar mellom kartlagte behov, vedtak og den faktiske tjenesten for pasientene våre. Alle pasienter har tilgang til en psykiater for evaluering av deres utvikling, slik at vi hele tiden kan vurdere behandlingsendringer og oppnå bedre resultater. Det er spesielt viktig for mennesker med sammensatte bistandsbehov og alvorlige psykiske lidelser.

Vi arbeider for et helhetlig tilbud innen helse, bolig, aktiviteter og opplevelser for alle mennesker. Vårt tilbud inkluderer blant annet bolig, tilsyn 24/7 etter behov, mat og aktiviteter tilpasset tjenestemottakerens evne og ønsker, og tilsyn av psykiater ved behov.

Christer Brenne
"Legg inn kontaktinfo,
så tar vi kontakt med
deg så raskt som mulig"


Christer Brenne
Grunnlegger, Allos Stiftelsen

Vi kontakter deg!

Du kan alltids ringe

Våre tjenester:

  • Bolig

  • Tilsyn 24 timer i døgnet, alt etter behov

  • Gradert bemanning

  • Mat (frokost, lunsj, middag, kveldsmat og kaffe)

  • Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

  • Avrusing og behandling av mennesker med ROP-lidelser.

  • Aktiviteter (etter tjenestemottakerens evne og ønsker)

  • Tilsyn av psykiater

  • Tilpasset bemanning ut ifra behov

  • Boliger for forskjellige brukertyper

Samarbeid er viktig

Vi jobber for å tilby virkningsfulle, trygge og sikre tjenester med fokus på mestring, som bidrar til å oppnå noe verdifullt for pasientene.

Samarbeid med oppdragsgiver, kommunehelsetjenester, pårørende, spesialisthelsetjenester og andre relevante etater er avgjørende for en vellykket behandling. Vi sikrer brukermedvirkning og likeverd for å øke livskvaliteten for våre pasienter.

bottom of page