top of page
allosomsorg.png

Allos omsorg

- Helhetlig og skreddersydd støtte for individer med sammensatte behov

Vi møter komplekse og sammensatte behov med omtanke og profesjonalitet. Vi er spesialister på å gi støtte til mennesker med utfordringer som demens, demensrelaterte atferdsutfordringer, rus og psykiske lidelser, samt andre sammensatte behov.
 
I hjertet av Midt-Norge, omkranset av sjø, fjell og skog, integrerer vi et mangfold av aktiviteter som en del av det helhetlige behandlingstilbudet. Vår dedikerte tilnærming kombinerer tverrfaglig spesialisert behandling, skreddersydde boligløsninger, 24/7 tilsyn og en rekke aktiviteter for å fremme fysisk, psykisk og sosial velvære.

allosomsorg1.png

Tjenester vi tilbyr:

 • Omsorg for Individer med sammensatte utfordringer: Vi har spesialisert oss på å yte omsorg for de med kombinerte rus- og psykiske lidelser, samt vedvarende mønstre av avvikende atferd.

 • Omsorg for demens med atferdsutfordringer: For de med demens som viser utfordrende atferd, har vårt team ekstra trening for å gi riktig støtte og intervensjon.

 • Avlastningsopphold: Vi tilbyr avlastningsopphold for de som trenger midlertidig omsorg, hvor vi legger vekt på verdighet og personlig tilpasset støtte for å sikre en hensiktsmessig og ønskelig omsorgsperiode.

 • Døgnomsorg: Vår døgntjeneste er dedikert til å gi kontinuerlig støtte og pleie, med et miljø som fremmer verdighet og komfort, tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

 • Barnevern: Vi bistår barnevernet ved kapasitetsutfordringer med avlastning og spesialisert støtte.

 • Sykehusoverliggere: Vi tilbyr en overgangsløsning for pasienter som ikke krever akutt sykehusbehandling, men som fortsatt trenger tilsyn og omsorg.

 • ROP/TSB (Kortids- og langtidsopphold): Vår behandling er skreddersydd for individer med kombinerte rus- og psykiske helseutfordringer.

Tilbudsbeskrivelse

 • Ulike boligtyper tilpasset hver enkelts behov.

 • Vi sikrer kontinuerlig omsorg, med tilsyn tilpasset den enkeltes behov.

 • Vårt dedikerte personale sikrer at hvert individ får rett nivå av oppfølging.

 • Komplette måltider inkludert frokost, lunsj, middag, kveldsmat og kaffe.

 • Tilrettelagte aktiviteter etter hver pasients evne og ønsker, med vekt på naturopplevelser.

 • Pasienter har tilgang til spesialistevaluering for å sikre optimal behandling.

Spørsmål?

Legg inn kontaktinfo, så tar vi kontakt med
deg så raskt som mulig.

Vi kontakter deg!

Du kan alltids ringe

bottom of page