Seleksjon ved rekruttering

Feilansettelser koster. Alle som har måttet si opp noen, er klar over dét. Hva færre er klar over, er hvor mye det koster når man ikke treffer den helt riktige. Man vet jo ikke hvor godt den man ikke ansatte ville ha gjort det.

Det vitenskapen sier, er at det er normalt nokså enkelt å vite hvem som absolutt ikke duger til en stilling. Det er vanligvis ikke nødvendig med ekstern hjelp til slikt: Din erfaring og fagkunnskap vil kunne fortelle deg hvem som ikke passer. Det som er mindre kjent, er at det er vanskelig å vite hvem av en gruppe egnede kandidater som vil gjøre det best, og at det kan være stor forskjell i inntjening på ellers passende kandidater.

Da dreier det seg ikke bare om hvem som passer best inn i kulturen. Forskningen viser at det kan være stor forskjell på hvor godt en gitt person vil klare jobben. Det lønner seg så å si alltid å gjøre en grundig jobb når man evaluerer kandidater: Den beste kan stå for en mye mer solid inntjening enn den nest beste.

Hvis man lar være å gjøre jobbanalyse og personligetstesting før ansettelse, vet man hva man får, og man vet hva man ikke får. Problemet er at det kan ikke gjøres av hvem som helst. Man må faktisk forså sammenhengen mellom jobbanalyse og personlighetstest, og hva testen faktisk forteller. Det er derfor du trenger en ekspert til dette.

Ved hjelp av solid fagkunnskap kan vi avgjøre hvem som mest sannsynlig vil stå for det største bidraget til bunnlinjen av de aktuelle kandidatene.

For å avgjøre hvem som er best egnet, gjør vi en analyse av kravene til stillingen med utgangspunkt i den kunnskapen som allerede er i bedriften. Deretter analyserer vi kandidatene for å finne den som har det beste samsvaret mellom krav til stilling og personlig profil. Analysen av stillingen, og analysen av den som blir ansatt, vil gi verdifull informasjon til videreutvikling både av stillingen og av de som besetter den.

 

Workshop Big 5-personlighetstest

Vi får av og til forespørsler om å holde en workshop med fokus på Big 5-personlighetstest. Denne testen har gjennomført på «Brille», «Krisemøte», «Det er lov å være blid med Else» og «Sånn er du» med Nils og Harald. Det fikser vi!

 

Denne workshopen gir anledning til å kartlegge hvordan kunnskap om forskjeller i personlighet kan gi mer forståelse om hvordan samarbeid kan foregå, og hvilke utfordringer som bør takles.

Big 5-analyser blir brukt til å gi et bilde av hele prosjektgruppa, avdelingen, ledergruppa – eller hvem man finner det naturlig å se på. Alle blir Big 5-testet, og alle får tilbakemelding og kopi av sitt eget testresultat. Resultatene for gruppa blir vist fram grafisk, og gir godt utgangspunkt for diskusjon.

Moderne personlighetspsykologi blir gjennomgått såpass detaljert at det blir mulig å forstå sin egen Big 5-profil.

Størrelsen på gruppene kan være fra 4 og utover til hele avdelinger. Det fungerer svært bra med ca 20.  Opplegget kan skreddersys. Men et typisk opplegg er:

 • Presentasjon av grunnleggende teori og bakgrunn. Vi holder det praktisk, hensikten er at deltakerne dels skal forstå at vi befinner oss på vitenskapelig trygg grunn, dels at alle skal få nok forståelse til å dra praktisk nytte av den kunnskapen de får.

 • Gjennomgåelse av hva faktorene og fasettene i NEO-PI betyr, da selvsagt med anledning til å stille spørsmål underveis. Slik bevarer vi anonymitet i detaljene i resultatene, samtidig som hver enkelt får anledning til å sette seg inn i sine resultater.

 • Visuell fremstilling av resultatene på gruppenivå. Slik blir det belyst hvilken profil bedriften har, og hva dette kan bety for videre strategier.

 • Diskusjon. Hva betyr dette for oss?

Disse workshopene kombineres gjerne med strategisamlinger. Erfaringsmessig blir diskusjonene svært nyttige – kanskje fordi temaer som oppleves vanskelig å ta opp, fremstår klarere og i nøytralt og ufarlig språk. Det gir også en og annen aha-opplevelse å se hvordan personlighet fordeler seg.

sånn er du.jfif
 
brille.jpg
Det er lov å le med Else.png

Få skreddersydd en personlighetstest til akkurat ditt formål. Skal du gjøre en kundeundersøkelse, avgjøre hvem som passer sammen, eller avdekke motivasjon, men ønsker full integrasjon med dine systemer, eller trenger du bare et lite utsnitt av personlighet eller motivasjon?

Grunnen til at vi kan tilby dette er at vi ikke bare vet hvordan personlighetstester lages. Vi vet hva profilene du får betyr, også.

 

Dagbladets valgomat høsten 2021 forteller deg ikke bare antatt partipreferanse, men også velgerpersonlighet. Dette fikk vi til fordi vi vet sammenheng mellom personlighet og indivuduelle preferanser, og kunne utvikle en test som målte motivasjon ut fra de spørsmålene som Dagbladet alt hadde valgt.

Dagbladets valgomat med velgerpersonlighet

DNB har utviklet en test som skal brukes til veiledning av nye og særlig unge kunder uten erfaring som låntagere. Den fanger blant annet opp ting som har å gjøre med egen økonomisk atferd som kan være nyttig å vite.

Finn ditt økonomiske DNA

Meningsmålingsbyråer trenger av og til å vite noe om respondentens personlighet. Da er det problematisk å bruke en full personlighetstest. Vi kan velge ut akkurat spørsmålene du trenger.

 

I tillegg til å måle gunnleggende personlighet basert på Big 5, kan vi også måle hva som motiverer, hvordan du foretrekker å bidra på jobb, hvem som passer i parforhold, og mye annet. 

Skreddersydde personlighetstester

allosADrolf (Facebook-innlegg).png
dagvalgomat.png
 

Coaching

 

Vårt tilbud om coaching tar utgangpsunkt i vår kompetanse innen psykologi og vår erfaring fra arbeidslivet, både som leder og funksjonær.

Sammen avklarer vi hvilke mål som passer med dine verdier og din personlighet, og hvordan du når dem. Coaching omfatter profilanalyse (NEO-PI) og stressmestring (Mindfulness) der hvor det er ønskelig og naturlig.

Jobbanalysen gir informasjonen som trengs til:

 • Stillingsannonsen

 • Intervjuet

 • Referansesjekken

Dette hjelper deg med å skrive en treffende stillingsannonse, og å vite hvilke egenskaper det bør ses etter under jobbintervjuet. Kombinert med personlighetstest gir det mulighet til å få full oversikt over hvilken kandidat som passer aller best til stillingen.

Den enkleste jobbanalysen består av 57 spørsmål som bør besvares av minst fire mennesker som har greie på stillingen. Dette gjør det mulig å involvere mennesker i bedriften i rekrutteringen ved å gi dem anledning til å si sin mening. Det er også mulig å få en tabell over hvor enige de som har svart er med hverandre. Når alle har besvart, lages det en oppsummering som forteller hva som kreves i stillingen av:

 • Læringsevne

 • Atferdsprofil

 • Motivasjon

Det er mulig å bruke resultatet selvstendig, men det er også mulig å kombinere det med en personlighetstest. Da vil personlighetstesten fortelle:

 • Hvem av kandidatene som lettest vokser inn i stillingen.

 • Hvordan kandidaten skal coaches for å trives og vokse i stillingen.

Alt sett i lys av jobbanalysen.

 

Personlighetstest kombinert med jobbanalyse gir så høy treffsikkerhet som det er mulig å få med enkle midler. Sannsynlig inntjening hos de som ansettes mer enn dobles sammenlignet med tradisjonelle metoder (intervju, referansesjekk, CV-sjekk).

Jobbanalyse