top of page

Forløp – hva gjør du om du ønsker plass hos oss i Allos?

Sliter du med avhengighetsproblematikk?

Det første du gjør er å snakke åpent og ærlig med din behandler i kommunen du bor i.

Videre må du få en henvisning til vurderingsteamet som foretar en rettighetsvurdering av deg. Henvisning til vurderingsteamet kan du få hos fastlegen, rus-team i kommunen, NAV eller spesialister som psykolog og psykiater. Henvisningen sendes så videre til vurderingsenheten i din kommune. Du har krav på svar innen 10 dager. Dersom vurderingsenheten mener du har rett til døgnbehandling vil du få brev som omtaler når helsehjelpen skal starte og tidspunkt for første planlagte samtale med behandlingsstedet.

 

Har du andre psykiske utfordringer?

Det første du gjør er å snakke åpent og ærlig med din fastlege. Videre må fastlegen henvise deg til en psykiater som kan rettighetsvurdere deg. Dette må gjøres for å se om du fyller kravene for innleggelse med døgnbehandling. Dersom psykiateren mener du fyller kravene for innleggelse, kan du bli henvist videre til oss i Allos. Her er det viktig at du oppgir ønsket sted, for å få behandling hos oss i Allos.

 

Forvernsamtale

Før en eventuell innleggelse hos oss vil vi gjennomføre en forvernsamtale med deg. Vi i Allos ringer deg etter avtale. Vi vil gjennomføre en samtale med deg, hvor vi går igjennom hva som er dine utfordringer og ønsker for opphold. Vi i Allos må også ta en avgjørelse om vi har den kompetansen du trenger for å oppnå gode bedringsprosesser. Forvernsamtalen vil gi deg som kommende pasient, og oss som behandlingsenhet trygghet og mulighet for å både stille og svare på spørsmål knyttet til ditt opphold.

 

bottom of page