top of page

Samtale med Tone W. Trøen


Over 100 000 unge står i utenforskap i Norge, en dramatisk økning fra 50 000 for 10 år siden. Mange av dem lider av psykiske lidelser og finner ikke tilstrekkelig hjelp i dagens system. Avviklingen av fritt behandlingsvalg den 1. januar 2024 representerer et alvorlig skritt tilbake, med mange som får sin behandling brutalt avbrutt midtveis.

Vi står overfor en krise som krever handling fra alle sider. Vi håper at alle beslutningstakere og politikere, spesielt de i sittende regjering, ser denne samtalen og reflekterer over mulige løsninger. Tross alt er det staten og kommunene som har makten til å iverksette tiltak for å adressere denne utfordringen. Leder i Helse- og omsorgskomiteen, Tone Trøen (H) og Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) har allerede engasjert seg.


Bli med Allos Stiftelsen for en innsiktsfull samtale med Tone Trøen, hvor vi utforsker løsninger og utfordringer i vår kollektive kamp mot utenforskap.


///


Allos Stiftelsen er en ideell organisasjon, og ethvert overskudd blir reinvestert tilbake i stiftelsen for kontinuerlig å forbedre og utvikle vårt tilbud til de som trenger det mest.

Commentaires


bottom of page