top of page

Big 5-personlighetstest med NEO-PI

Vi får av og til forespørsler om å ta en Big 5-personlighetstest, slik som vi bl.a. har gjort på «Brille», «Krisemøte», «Det er lov å være blid med Else» og «Sånn er du» med Nils og Harald. Det fikser vi!

 

Det du får:

 • Tilbakelesning, ca. en time. Her blir resultatene forklart, og satt i sammenheng med deg og ditt liv.

 • Skriftlig rapport som inneholder alle skårene, samt en oversikt over hva skårene betyr. Oversikten er generell, og ikke skreddersydd for testresultatene.

 

Det vi trenger er

 • Navn på den som skal testes

 • Epost til den som skal testes

 • Samtale over nett

 • Alt dette mailes til post@allosstiftelsen.no

 

Det neste som skjer er at vi sender instrukser om hvordan du skal ta testen på web pr. e-post til den eller de som skal testes. Er det en gave, kan vi sende instruksene til den som bestiller, som da f.eks. kan skrive ut instruksene og legge rød sløyfe rundt eller noe. Tilbakelesning tar ca. en time, og kan skje over nett, telefon eller hos oss på Levanger.

Testen som brukes er Costa & McCraes NEO-PI 3. Det er akkurat den samme testen som brukes i "Sånn er du".

sånn er du eia
brille tørnqvist
Det er lov å le med Else koss
Big-5

Står du ved et veiskille i livet, eller er du i ferd med å ta fatt på det?  Lurer du på hva du egentlig bør bli når du blir stor? Vi tilbyr en enkel men grundig karriereveiledning hvor du får svar på hva du mest sannsynlig vil trives med.  

Vi tar blant annet utgangspunkt i en grundig profilanalyse som vil gi deg verdifull innsikt i hva som interesserer og passer deg mest. Du blir veiledet av en erfaren hodejeger som har god oversikt over hva forskjellige yrker og stillinger krever av interesser, evner og motivasjonsfaktorer. Du får en skriftlig vurdering som forteller hva det er sannsynlig at du vil trives med, og hvorfor. Du får adgang til videre oppfølging over telefon.

Personlighetstesten NEO-PI blir normalt brukt her.

Karriereveiledning

Karriereveiledning

Testing før adopsjon (NEO-PI og MMPI-2-RF)

Adopsjon

Filippinske og colombianske myndigheter krever at søkere om adopsjon  må gjennomgå psykologisk evaluering før adopsjon, samt at psykometrisk testing bruker som en del av evalueringen. Til dette formålet brukes NEO-PI og MMPI-2-RF. NEO-PI  er en klinisk personlighetstest. Den er laget for å kartlegge personlighet i henhold til De fem store personlighetsdimensjonene (The Big Five personality taxonomy), som er den teoretiske modellen av personlighet som brukes mest i psykologisk forskning. MMPI-2-RF er et instrument som er ment å screene for psykiatriske tilstander. MMPI-2-RF er den siste reviderte utgaven av MMPI, som er en av verdens mest anerkjente psykometriske tester til klinisk bruk. Prosessen er som følger:

 • Vi sender ut lenker til test som kan tas via nettet. Vi trenger da navn, e-post, telefonnummer til de som skal ta testen.

 • Testen må tas overvåket. I praksis betyr det at vi formidler kontakt med steder hvor testen kan tas under overvåkning, fortrinnsvis lokale biblioteker.

 • Kopi av sosialrapport sendes meg (epost, fax eller brev). Da slipper vi å ta det kliniske intervjuet helt på nytt.

 • Det gis tilbakemelding basert på testen i en samtale på ca. en time. samt et intervju på ytterligere én time. Skype brukes der hvor det ikke er praktisk mulig å møtes ansikt til ansikt.

 • Vi leverer rapport basert på test og intervju. Rapporten til Filippinene skrives på engelsk, slik at oversettelse ikke er nødvendig. Rapporten til Colombia skrives på norsk og må følgelig deretter oversettes til spansk.

Vi har ikke formelt samarbeid med noen adopsjonsformidlere, men har løpende dialog for å sikre at rapportene tilfredsstiller filipinske myndigheters krav.  

bottom of page