top of page
poliklinikk3.png

ADHD - utredning

Trygg veiledning, faglig innsikt og en grundig utredning av ADHD

Vår forpliktelse er å gi en grundig og profesjonell utredning for ADHD i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer. Vennligst sett av tid til å gjennomgå denne informasjonen for å forstå hvordan vår utredningsprosess fungerer og hva som vil bli forventet gjennom hvert trinn. Vår utredning er kun aktuell for personer som er fylt 17 år.

 

Om ADHD 

 

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder – er en nevrobiologisk tilstand som kan påvirke individets oppmerksomhetsnivå, impulsivitet og aktivitetsnivå. En nøyaktig og presis diagnostisk vurdering er essensiell for å sikre riktig behandling og støtte. 

 

Vår utredningsprosess 

 

Prosessen begynner med en viktig henvisning og inneholder flere nøye planlagte trinn: 

 

  • Henvisning: Det første skrittet i utredningen krever en henvisning fra din fastlege, som har en forståelse av din helsehistorikk og symptomer. Dersom du ikke har en fastlege, eller om du ønsker en vurdering fra vår institusjon, har Allosstiftelsen leger tilgjengelig som kan vurdere din situasjon og eventuelt henvise deg til utredning hos oss. 

 

  • Samle inn informasjon: Vi ber om at du legger ved epikriser fra tidligere helseinstitusjoner for å gi oss et helhetlig bilde av din helsebakgrunn. 

 

  • Rusmidler og medisinering: For å sikre en presis diagnostikk, er det nødvendig at du har vært rusfri i seks uker før utredningen. Vi vil også be om en liste over medisiner du bruker som er foreskrevet av legen din. 

 

  • Innhente ytterligere perspektiver: Velg to personer som kjenner deg godt, fortrinnsvis fra barndommen, som kan bidra til å gi en mer fullstendig vurdering av din tilstand. 

 

  • Forberedelse av komparentpersoner: Det er viktig at disse personene er informert om at vi vil kontakte dem for å samle informasjon som er avgjørende for utredningen. 

 

Faglighet og seriøsitet i vår rolle 

 

Vi forplikter oss til å følge de strengeste retningslinjene for å sikre at utredningen vi utfører møter høyeste faglige standard. Vi vil gå gjennom all innsamlet informasjon i samråd med deg og gjennomføre en grundig diagnostisk samtale. 

 

Dialog og diagnostisering 

 

Gjennom personlige samtaler vil vi utforske dine symptomer og bekymringer for å sikre en grundig forståelse og korrekt diagnostisering. 

 

Konklusjon og videre skritt 

 

Om utredningen konkluderer med ADHD, vil du motta et tilpasset oppfølgingsprogram fra oss. 

Vi behandler all personlig informasjon med konfidensialitet og i henhold til personvernreglene. 

 

Kostnad for vår fullverdige utredning: kr 15.900

Ta kontakt

Legg inn kontaktinfo, så tar vi kontakt med
deg så raskt som mulig.

Vi kontakter deg!

Du kan alltids ringe

bottom of page