top of page
bakgrunnAllosweb.png

OM OSS

Allos er en ideell organisasjon som følger stiftelsesloven. Vi har etablert et behandlingssenter for avhengighets- og psykiatribehandling på Betania Sparbu. Vi tilbyr døgnbehandling med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), avrusing og behandling for rus og psykiatriske lidelser (ROP).

 

Vi tilbyr psykologtjenester på Levanger. Her finner du vår dyktige psykolog, Rolf Marvin Bøe Lindgren. Han tilbyr tjenester til privat- og bedriftsmarkedet. Les mer om våre psykologer her.

Allos = vi er alle forskjellig. Alle mennesker er unike. Det betyr at vi alle har ulik oppvekst, livserfaringer og kvaliteter. Dette gjør at våre behandlere må opptre med en individuell tilnærming og tverrfaglighet i møte med våre pasienter.

Vi i Allos mener at opplevelsen av mestring er avgjørende for å kunne oppnå gode bedringsprosesser.

martineb.jpg

"Vår målsetning er å tilby individuelt tilpasset behandling av høy faglig kvalitet."

Martine Bentzen, daglig leder.

Gammel brygge

VÅRE VERDIER

 

Vi ønsker å tilby tjenester av høy faglig kvalitet, til enhver tid. Kvalitetstenking skal være medvirkende i alle ledd av vår virksomhet. Vi ønsker å tilby tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre.

 

At pasientene opplever mestring betyr å få til, håndtere eller beherske noe som oppfyller våre egne og omgivelsenes forventninger. En individuelt tilpasset behandling med mestring i fokus, vil bidra til å oppnå noe verdifullt.

 

En stiftelse som organisasjonsform betyr å kunne tilby tjenester med et sosialt formål. Vi ønsker å være en bærekraftig stiftelse. Det vil si at vi ønsker å bruke tildelte økonomiske ressurser til bruk for behandling av pasienter. Vi ønsker også tilby lokal og sunn mat, samt legge opp til behandling i og nært naturen.

bottom of page