top of page
bakgrunnAllosweb.png

OM OSS

Allos er en ideell organisasjon som følger stiftelsesloven. Vi har etablert et behandlingssenter for avhengighets- og psykiatribehandling. Vi tilbyr døgnbehandling med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), avrusing og behandling for rus og psykiatriske lidelser (ROP).

I tillegg til dette har vi etablert tilbudet for Allos Bo og Habilitering og Allos Omsorg, samt ketaminbehandling og polikliniske konsultasjoner.

Allos = vi er alle forskjellig. Alle mennesker er unike. Det betyr at vi alle har ulik oppvekst, livserfaringer og kvaliteter. Dette gjør at våre behandlere må opptre med en individuell tilnærming og tverrfaglighet i møte med våre pasienter.

Vi i Allos mener at opplevelsen av mestring er avgjørende for å kunne oppnå gode bedringsprosesser.

Martine Bentzen Allos Stiftelsen

"Vår målsetning er å tilby individuelt tilpasset behandling av høy faglig kvalitet."

Martine Bentzen, daglig leder.

Gammel brygge

VÅRE VERDIER

 

Vi ønsker å tilby tjenester av høy faglig kvalitet, til enhver tid. Kvalitetstenking skal være medvirkende i alle ledd av vår virksomhet. Vi ønsker å tilby tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre.

 

At pasientene opplever mestring betyr å få til, håndtere eller beherske noe som oppfyller våre egne og omgivelsenes forventninger. En individuelt tilpasset behandling med mestring i fokus, vil bidra til å oppnå noe verdifullt.

 

En stiftelse som organisasjonsform betyr å kunne tilby tjenester med et sosialt formål. Vi ønsker å være en bærekraftig stiftelse. Det vil si at vi ønsker å bruke tildelte økonomiske ressurser til bruk for behandling av pasienter. Vi ønsker også tilby lokal og sunn mat, samt legge opp til behandling i og nært naturen.

VÅRT TEAM

christer.jpeg

Christer Brenne
Grunnlegger

martine

Martine Bentzen
Daglig leder

nilshåvard

Nils Håvard Dahl
Psykiater

clas2_edited.png

Clas Waagø-Hansen
Psykiater

nora_edited.png

Nora Alhellali
Lege

Christoffer_edited.png

Christoffer Bjørkmo
Koordinator

tarik

Tarik Kapidzic
Psykologspesialist

bottom of page