top of page
KETAMINBAKGRUNN.png

KETAMINBEHANDLING

Allos tilbyr behandling med ketamin mot behandlingsresistente affektive tilstander som angstlidelser og depresjon, PTSD, avhengighet og spiseforstyrrelser.

 

Ketaminbehandling gis sammen med psykoterapi og samtaler med både psykiater og psykolog. Vi tilbyr også behandlingen som døgnbehandling, da vil også sykepleiere delta i kognitiv miljøterapi.

 

Ketamin er et velprøvd og trygt legemiddel som har vist seg gjennom forskning å ha god effekt på flere ulike pasientgrupper.

Ketamin fornyer hjernestrukturene og kan åpne for endring i hjernen, slik at det blir lettere for nye tankemønstre, følelser og atferd å feste seg. Vi vektlegger derfor en sammensatt behandling av medisin og samtaleterapi. 

 

De tilstandene vi tilbyr behandling for er:

 

 • Alkoholavhengighet

 • Angstlidelser

 • Depresjon

 • Spiseforstyrrelser

 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

All behandling starter med vurderingssamtale hos psykiater og individuell vurdering i tverrfaglig inntaksteam.

Definisjon: behandlingsresistant tilstand defineres ved at man har forsøkt minst to ulike medikamenter fra to forskjellige klasser, og at man har fått medisinen over lang nok tid og med riktig dose uten å få ønsket virkning. Man kan også ha fått for store bivirkninger av medisinen man har prøvd, slik at man må forsøke en annen behandling.

Mer om ketamin? Ketamin er en NMDA-reseptorantagonist som påvirker flere reseptorsystemer i sentralnervesystemet. Det ble godkjent som anestesimiddel i 1970 og brukes som hurtigvirkende anestetikum for kortvarige, smertefulle prosedyrer og generell anestesi på sykehus over hele verden. Lave doser av ketamin gir psykoaktive effekter og er klassifisert som et dissosiativt anestetikum. Faren for avhengighet er lav og fysiske skadevirkninger vurderes som lave. Dosene i ketaminassistert terapi er lavere enn i anestesi og de vanligste bivirkningene er forbigående kvalme, svimmelhet og angst. Off-label bruk av ketamin ble fastslått som faglig forsvarlig i 2019 og tas i bruk ved Moss DPS.

Behandlingsløp

 

Første vurdering

Det vil gjøres en helhetlig vurdering av deg av vårt inntaksteam. Dette for å forsikre oss om at du er rett kandidat for denne behandlingen. Du vil få en forsamtale med psykiater og/eller psykolog. Dette kan også gjøres via videolink.

 

Oppstart

Du gjennomgår så en ny forsamtale hvor behandlingen planlegges. Forventninger, spørsmål og annen informasjon om behandlingen formidles her. Vi snakker også med deg om opplevelsen du kan kjenne på under og etter behandlingen. 

 

Selve gjennomføringen går over 4-6 behandlinger. Vi evaluerer underveis hvor mange behandlingsrunder du trenger for å oppnå ønsket effekt. Du vil gjennomføre samtale med psykiater eller psykolog etter hver behandling. 

 

Krav

I Allos tilbyr vi poliklinisk gjennomføring, hvor du vil få behandling hver uke i 4-6 uker. Ved poliklinisk behandling må du regne med 2 timer hver gang. Dette for å oppnå ro og avslapping i forkant, selve gjennomføring, og hvile i etterkant. Samtalen med behandler foregår enten samme dag, eller dagen etter. 

 

Det vil også være mulighet å gjennomføre behandlingen på 14 dager, hvor selve gjennomføringen intensiveres, og hvor du tilbys døgnopphold underveis. Du vil da følges tett av både sykepleiere, psykolog, psykiater og andre miljøpersonell. 

 

Henvisning

Du kan selv bestemme om du ønsker behandling hos oss. Fastlegen din, eller annet helsepersonell kan også henvise deg ved behov. Henvisningen bør inneholde sykehistorie i stikkordsform, inkl.hvilken behandling du tidligere har mottatt.

Ketamin er et trygt og velprøvd medikament, men hos enkelte grupper, bl.a. de med leversykdom og/eller høyt blodtrykk, skal man være forsiktig. Det er derfor viktig at både psykisk og somatisk historikk gjengis nøyaktig. Ved tidligere behandling i spesialisthelsetjenesten er det ønskelig at relevante epikriser vedlegges. Henvisningen kan sendes pr. post eller Digipost.

Poliklinisk behandling

Følger oppsettet vist under. Et standard behandlingsforløp er 1 infusjon pr. uke over 4 uker. 

 

NB! Du kan ikke kjøre bil eller håndtere annen form for maskineri samme dag som du har fått behandlingen. Dersom du kommer med tog, henter og bringer vi deg til stasjonen (5 min. i bil).

 

Selve infusjonen varer i 40 minutter, mens hele behandlingen tar totalt ca 2 timer. Du er våken og bevisst under behandling, men kan oppleve å komme inn i en drømmelignende tilstand. De fleste opplever denne tilstanden som behagelig.

Når infusjonen er ferdig skal du sitte rolig og summe deg i cirka 10-15 minutter. Så tar vi blodtrykk, puls og oksygenmetning på nytt. Vi snakker litt om opplevelsen din, og om du oppdaget noe av betydning under behandlingen. 

 

Ved behandlingsforløpets slutt evaluerer vi om 4 infusjoner var rett for deg eller om du bør ha 1 – 2 infusjoner til. I tilknytning til hver infusjon vil du ha samtale med psykiater, før og etter. Enkelte vil også ha behov for boosterdose etter 3-6 mnd, også dette evaluerer vi sammen.

 

Døgninnleggelse

Vi tilbyr også behandlingen ved døgninnleggelse i vår døgnavdeling. Varighet tilpasses den enkelte, men som minimum er det 2 ukers opphold med 2 infusjoner pr uke, med mulighet for permisjon i helgen. 

 

Du vil da få samme behandlingsoppsett som poliklinisk forløp, og i tillegg mulighet for tilpasset miljøterapi (eksponering og/eller andre oppgaver) samt delta i avdelingens aktiviteter som trening, hesteridning, skyting etc. Alle måltider er inkludert i prisen.

 

Pris- og pakkeoversikt

Mer om behandlingsformen? Vi tilbyr både døgninnleggelse og poliklinisk ketamin-behandling med kombinasjon av psykoterapi og ketamin-infusjoner/injeksjoner. Behandlingen har spesiell effekt på hjernen og negative tankemønstre, og gjør det mulig å arbeide med problemer på en måte som ikke ville være mulig med samtaleterapi alene. Vi følger protokoller fra National Institute of Mental Health og American Psychiatric Association, og tilbyr sikker og effektiv behandling basert på 20 års forskning og erfaring. Bivirkninger er milde og forbigående, med en terapeut alltid tilstede for støtte. Effekten av ketamin er ute av kroppen etter 15 minutter, men en kan føle seg trøtt i noen timer etterpå.

Poliklinikk

Oppstartsbehandling

 • Vurdering

 • Forsamtale

 • Infusjon

 • Samtale

SUM: 14 970,-

Enkeltbehandling

 • Infusjon

 • Samtale

 

SUM: 9 490,-

Anbefales minimum tre enkeltbehandlinger etter oppstartsbehandling.

Pakke 2

Tre ukers intensivbehandling

19 dager, mandag til fredag

 

Oppstart

 • Vurdering

 • Forsamtale

 • Infusjon

 • Samtale

Seks enkeltbehandlinger (infusjon og samtale)

SUM: 94 900,-

Mellom infusjonene kan man benytte seg av Allos Helse sitt aktivitetstilbud. Overnatting med frokost, lunsj, middag og kveldsmat er inkludert.

Pakke 1

To ukers intensivbehandling

12 dager, mandag til fredag

 

Oppstart

 • Vurdering

 • Forsamtale

 • Infusjon

 • Samtale

Fire enkeltbehandlinger (infusjon og samtale)

SUM: 69 900,-

Mellom infusjonene kan man benytte seg av Allos Helse sitt aktivitetstilbud. Overnatting med frokost, lunsj, middag og kveldsmat er inkludert.

Vurderer du ketaminbehandling?
Skriv inn kontaktinfo, så tar vi kontakt.

Vi kontakter deg!

bottom of page