top of page
allos.png

Kompetansesenter

Vi tilbyr integrert helsehjelp, utdanning og arbeidstrening for ungdom i utenforskap.

En helhetlig løsning for unge voksne i utenforskap

Allos Stiftelsens Kompetansesenter i Levanger er dedikert til å tilby en integrert og helhetlig løsning for unge i utenforskap. Med en kombinasjon av faglig ekspertise og et mangfold av ressurser støtter vi ungdom mot en lysere fremtid.

Din reise begynner med en henvisning

Før du kan starte din reise, kreves en henvisning fra enten lege eller spesialist. Etter mottatt henvisning, avtales en forsamtale med vår pasientansvarlige psykiater. Dette trinnet sikrer at vi forstår dine individuelle behov og kan forberede oss best mulig for din ankomst. Ved ankomst til vårt kompetansesenter, vil en somatisk sjekk av allmennlege gjennomføres, etterfulgt av en dypere kartlegging ved hjelp av psykiater. Dette danner grunnlaget for ditt videre opphold hos oss, hvor du får tildelt et rom og en dedikert pasientkontakt fra vår støttende miljøgruppe.

 

Vår filosofi

Unge voksne som står i utenforskap har ofte sammensatte utfordringer. For å adressere disse på en meningsfull måte, tror vi på en tilnærming som ser hele mennesket. Psykisk helsehjelp, utdanning og arbeidstrening integreres i vårt tilbud for å oppnå best mulig effekt.

 

Individuell tilrettelegging og døgnbehandling

Ved Allos tar vi hensyn til hver enkelt ung voksens unike behov og situasjon. Et opphold hos oss bidrar til stabilisering, kartlegging og døgnbehandling i et individuelt utviklingsløp. Uansett om målet er høyere utdanning eller etablering av sosiale rammer for tilhørighet i samfunnet, gir vi en skreddersydd tilnærming. Pasientene bor på vårt senter hvor de får daglig oppfølging av vårt dedikerte team.

Teamet bak suksessen

Kompetansesenteret skilter med et bredt team av spesialister. Vi har tilgang til psykiatere, psykologer, sykepleiere, miljøterapeuter, pedagoger og sosionomer. Utover det har vi godt samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Vår styrke ligger i vår mangfoldige faglige bakgrunn, som gjør oss i stand til å tilby en omfattende støtte til hver enkelt ung voksen.

 

Samarbeid for fremtiden

Vi tror på kraften av samarbeid. Derfor jobber vi tett med videregående skoler, universiteter, NAV, arbeidslivet, nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre relevante instanser. Målet er å sikre at så mange som mulig kan fullføre sin utdanning eller komme seg inn i arbeidslivet.

 

Merk: Realiseringen av dette tilbudet avventer fortsatt politisk aksept.

 

La oss ta neste skritt sammen

Vi forstår de unike utfordringene og potensialet til hver ung voksen vi møter. La oss sammen jobbe for en fremtid der ingen står utenfor. Ta kontakt med oss for å lære mer om vårt tilbud og hvordan vi kan hjelpe.

Spørsmål?

Legg inn kontaktinfo, så tar vi kontakt med
deg så raskt som mulig.

Vi kontakter deg!

Du kan alltids ringe

Forprosess: Tildeling av plass

Vi mottar din henvisning fra lege eller spesialist.

 

Vår pasientansvarlige psykiater avtaler en forsamtale for å kartlegge dine behov.

 

Ved ankomst gjennomføres en somatisk sjekk av allmennlege og en dypere kartlegging med psykiater.

 

Du får tildelt et rom og en dedikert pasientkontakt fra miljøgruppen, som veileder deg de første ukene.

Steg 1: Kartlegging/utredning

Med hjelp fra vårt tverrfaglige team, som inkluderer leger, psykologspesialister og psykiatere, vil vi bli kjent med deg og dine behov. Vår faglige ekspertise sikrer at vi forstår de sammensatte utfordringene du kan ha og hjelper deg med å finne en stabil grunn å stå på.

Steg 2: Individuell tilpasset behandling

I denne fasen dykker vi dypere inn i hver ungdoms unike utfordringer. Vi utarbeider en skreddersydd behandlingsplan, identifiserer de spesifikke utfordringene og setter i verk de rette tiltakene. Målet er å sikre at hver enkelt er stabil, styrket og klar til å bevege seg videre i behandlingen.

Steg 3: Utdanning/arbeidstrening

Etter å ha sikret en solid grunnmur, retter vi nå fokus mot fremtiden. Sammen med pasienten kartlegger vi veien mot utdanning eller arbeidstrening. Dett handler om å utnytte de ressursene og ferdighetene hvert individ har, og hjelpe dem med å finne sin plass i samfunnet. Vi samarbeider tett med lokale skoler, universiteter og arbeidsgivere for å finne de beste mulighetene for hver enkelt.

Steg 4: Oppfølging og støtte

Når ungdommen er på vei inn i utdanning eller arbeidsliv, stopper ikke vår innsats. Vi sørger for at overgangen går sømløst og gir kontinuerlig støtte for å sikre at den unge trives og lykkes i sin nye rolle. Vår dedikerte støtte sikrer at de forblir integrert i samfunnet og at de har nødvendige verktøy for å møte eventuelle utfordringer som måtte oppstå. Vår oppgave er å sikre at ingen faller gjennom nettet.

bottom of page