top of page

Sammen mot utenforskap: En invitasjon til dialog

Med statistikk som viser at nesten 100 000 unge står utenfor, er det tydelig at vi står overfor en nasjonal utfordring. Allos Stiftelsen ønsker en åpen dialog med våre politiske ledere for å finne løsninger sammen.


Ungdom i utenforskap – statistikken taler

Det er et alarmerende tall: Rundt 100 000 unge under 30 år i vårt land står i dag utenfor arbeid, utdanning, og arbeidsrettede tiltak. Mange av disse kjenner utfordringene med psykiske og rusrelaterte lidelser. Statistikken snakker for seg, men bak hvert tall er det en historie, et potensial og en fremtid.


God intensjon, men hva med handlingen?

Regjeringens ungdomsgaranti har lagt frem en ærlig intensjon om å hjelpe denne gruppen. Men som det ofte er med store utfordringer, kreves det både intensjon og handling. Hos Allos Stiftelsen står vi klare med et tilbud, tuftet på en helhetlig tilnærming. Dette er ikke kun basert på vår overbevisning, men også på erkjennelsen av at mange ungdommer trenger en sammensatt støtte som ser hele mennesket.


En helhetlig tilnærming for fremtiden

Mangfoldet av tiltak i Norge er rikt – fra skoletilbud til arbeidsopplæring og helsetjenester. Men hva som trengs er en integrert løsning der ungdom kan få hjelp med helseutfordringer samtidig som de får utdanning eller arbeidserfaring. Dette er kjernen i det vi i Allos Stiftelsen har utviklet.


En invitasjon til dialog

Vi anerkjenner og setter pris på Regjeringens tidligere utsagn om støtte til ideelle aktører i helse- og omsorgssektoren. Med dette i bakhodet, inviterer vi til en dialog. Det overrasker oss litt at vi ennå ikke har hatt muligheten til å møte noen av de nøkkelansvarlige ministerne.


Sammen mot en felles trussel

I Levanger står Allos Kompetansesenter klart. Med et flerfaglig team og en sterk tro på samarbeid, er vi dedikerte til oppgaven. Det er nettopp dette Statsminister Støre pekte på i sin valgkampturne i Steinkjer, der han identifiserte utenforskap som en av de mest presserende truslene vi står overfor.

Vi står ved vår overbevisning om at en kombinert tilnærming kan være nøkkelen for mange av disse ungdommene. Men for å realisere dette trenger vi en konstruktiv dialog og støtte.


Veien videre

Kjære Støre, Kjerkol, Brenna og Mjøs - la oss sammen finne veien videre. Vi inviterer dere til en åpen og ærlig samtale, der vi sammen kan finne løsninger for våre unge.

Comments


bottom of page