top of page

Tverrpolitisk enighet – Men hvor er handlingen?

Vi deltok i Stortinget på høring om Opptrappingsplan for psykisk helse. Daglig ser vi hvordan unge voksne navigerer i et utfordrende landskap av psykisk helse. Hver historie vi møter, som den om Jens som du kan lese i en annen av våre bloggartikler, er en påminnelse om at det finnes håp selv i de mest utfordrende situasjoner. Som fagfolk er det vår oppgave og lidenskap å styrke dette håpet og bygge broer over hindringer.Opptrappingsplan for psykisk helse


Vi deltok nylig i en høring om "Opptrappingsplan for psykisk helse" (Meld. St. 23 2022-2023) organisert av Helse- og omsorgskomiteen. Under denne høringen presenterte vi våre innsikter, erfaringer og ønsker for fremtiden. Vår ambisjon er klar: Samfunnet trenger konkrete tiltak og sterkere handling for å forbedre psykisk helse blant unge voksne.


Team av spesialister


Allos Stiftelsen består av et team av dedikerte profesjonelle, inkludert psykiatere, psykologspesialister og leger. Døgnet rundt jobber vi sammen for å støtte, opplyse og gi omsorg.


Helhetlig tilnærming


Når vi ser på de unge vi bistår, ser vi potensial. Men vi observerer også hvordan mange av dem strever med å koble seg til de nødvendige hjelpetjenestene. Her spiller Allos Stiftelsen en viktig rolle. Vår psykiater, Dr. Clas Waagø-Hansen, sier: "Utfordringen er at en god del av brukerne/pasientene evner ikke å ta i bruk alle disse virksomme tiltakene. Da er det å tilpasse til den enkelte ut ifra behovet, sånn at Jens i hans tilfelle kommer seg på skolen, møter opp på NAV, er til stede på jobb osv. Jeg jobber også i NAV som rådgivende overlege der, og jeg ser jo akkurat det samme der. At brukerne ikke evner å møte, så de trenger denne helhetlige tilnærmingen slik at det sikres at de faktisk tar i bruk disse gode tilbudene."

Politisk besøk


Selv om vi er lidenskapelig opptatt av vårt arbeid, har det vist seg utfordrende å få oppmerksomheten til beslutningstakere. Derfor er vi svært takknemlige for at Tone Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen, og Nina Bakken Bye, varaordfører i Levanger, har valgt å møte oss for å lære mer om det vi gjør.


Brobygger


Vi ønsker å bygge broer, ikke bare for de unge vi hjelper, men også mellom fagfolk og politikere. Handling bak ordene vil være avgjørende for å gi de unge den støtten og mulighetene de fortjener.

Comentarios


bottom of page