top of page

VG Belyser: Pasienters kamp etter avviklingen av Fritt Behandlingsvalg

Avviklingen av fritt behandlingsvalg, ledet av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, har hatt en direkte og umiddelbar påvirkning på pasientene som tidligere benyttet seg av dette tilbudet. VG har belyst de alvorlige konsekvensene av denne politiske endringen, med særlig fokus på de pasientene som nå er utskrevet og forsøkt henvist videre. Dette har vekket sterk reaksjon blant politikere og helsepersonell og reiser spørsmål om fremtiden for rusbehandling og psykiatriske tjenester i Norge.


I en sterk VG-sak forteller Joakim (22), tidligere pasient hos Allos Stiftelsen, om sin kamp med rusavhengighet og hvordan han, tross en vanskelig oppvekst, kjemper for å bli et "A4-menneske". Med avviklingen av fritt behandlingsvalg står nå hans håp om en bedre fremtid på spill. Les Joakims historie i VG her.Marius sin vei fra idrettstalent til rusavhengig etter en skade er en hjerteskjærende historie om avhengighetens grep. Allos og Christer Brenne ga ham håp i kampen med å trappe ned, men nå er han redd for fremtiden ettersom fritt behandlingsvalg avvikles. Les mer om Marius sin historie i VG her.Clas Waagø-Hansen, psykiater i Allos Stiftelsen, deler sin bekymring for de 5-7 pasientene som trenger spesialisert hjelp for å mestre hverdagen. Han frykter for livet til dem som ikke lenger får nødvendig oppfølging etter at fritt behandlingsvalg legges ned.I Trønderdebatt diskuterer Tone Wilhelmsen Trøen og Mari Holm Lønseth fra Stortinget konsekvensene av avviklingen og understreker det åpenbare behovet for å revurdere denne beslutningen. Les deres meninger her. Frp-leder Sylvi Listhaug gir en kraftig advarsel til helseminister Kjerkol i en VG-artikkel og poengterer behovet for å ta hensyn til de mest sårbare i samfunnet. Les Listhaugs uttalelser her.


Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem retter kraftig kritikk til regjeringens beslutning og peker på dens negative innvirkning på pasientene i en artikkel i VG. Les hennes kritikk her.


I en gripende tale fra Stortingets talerstol, fremhever Tone Wilhelmsen Trøen, leder for Helse- og omsorgskomiteen, de dyptgående konsekvensene av avviklingen av 'fritt behandlingsvalg'. Trøens ord resonnerer kraftig med de reelle utfordringene og skuffelsene som denne pasientgruppen nå møter i det offentlige helsevesenet. Hennes fokus på brutte politiske løfter og de direkte virkningene på pasientenes liv viser en dyptgående forståelse av de komplekse utfordringene i rusbehandlingen.Dette budskapet finner ekko i Christer Brennes refleksjoner. Som grunnlegger av Allos Stiftelsen deler han bekymringer og innsikt fra frontlinjene i kampen for bedre rusomsorg. Brenne gir en rå og ærlig beskrivelse av de utfordringene pasientene står overfor, spesielt etter avviklingen av fritt behandlingsvalg. Hans video gir et innblikk i virkeligheten til de som arbeider hver dag for å gi hjelp og støtte til de mest sårbare i samfunnet vårt.Allos Stiftelsen står i denne kritiske perioden for rusomsorgen i Norge sammen med pasientene og politikerne som kjemper deres sak. Vi ber om en revurdering av avviklingen av Fritt Behandlingsvalg, for å sikre at hver enkelt pasient får den hjelpen de trenger – og fortjener. Det handler om mer enn politiske beslutninger: det handler om menneskeliv og deres rett til et bedre liv.

Comments


bottom of page