top of page
poliklinikk3.png

Utredning

Vi kombinerer faglig dyktighet med en personlig tilnærming for en helhetlig vurdering

Hvorfor velge Allos for utredning?

 

Kort ventetid


Vi anerkjenner viktigheten av rask respons når det kommer til mental helse. Derfor sikrer vi at ventetiden for utredning er minimal.

Faglig tyngde


Med et sammensveiset team av leger, psykiatere og psykologspesialister står vi klare til å gi deg en grundig og nøyaktig vurdering basert på den siste forskningen og beste praksis innen feltet.

Bred ekspertise


Vår kompetanse dekker et vidt spekter av psykiske lidelser og tilstander. Vi har dybdekompetanse innen utredning av depresjon, ADHDangst, panikklidelse, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og traumelidelser. Videre er vi erfarne med problemer knyttet til stress, søvnløshet, lav selvfølelse, sorg, utmattelse, utbrenthet, konflikter i nære relasjoner og mobbing.

Støtte for alle


Vårt tilbud strekker seg også til terapi for par, familier og pårørende. I tillegg tilbyr vi psykoedukasjon, som gir pasienter og pårørende dypere innsikt i spesifikke diagnoser og deres implikasjoner.

 

Personlig oppfølging
Vi forstår at hvert individ har unike behov. Derfor prioriterer vi en personlig tilnærming, hvor vi skreddersyr løsninger basert på hver enkelts situasjon.


Dersom du har flere spørsmål, eller ønsker å starte en utredning, er vårt dedikerte team her for å hjelpe deg. Ta kontakt for mer informasjon: legepoliklinikk@allosstiftelsen.no

Spørsmål?

Legg inn kontaktinfo, så tar vi kontakt med
deg så raskt som mulig.

Vi kontakter deg!

Du kan alltids ringe

bottom of page